Blodfresych

Y ffordd orau o'u trechu:
Eu boddi mewn saws caws. Eu pobi ac wedyn eu llowcio tra’n boeth.

Noddwyd ‘Bwytwch y Llysiau i’w Llethu’ yn hael gan y cwmnïau hyn - ewch i chwilio am eu llysiau a'u llethu.

Mae elusen Guy's a St Thomas yn cefnogi gwerthusiad o effaith yr ymgyrch a'r gweithgaredd lleol cysylltiedig yn ne Llundain

YMUNWCH YN Y FRWYDR

Ymunwch gyda ni ar wefanau cymdeithasol wrth inni lethu'r llysiau.