Pwmpen Cnau Menyn

Y ffordd orau o'u trechu:
Plicio’r croen, tynnu’r hadau ac ati o’r tu mewn, a thorri’r bwmpen yn ddarnau man, cyn eu rhostio nes eu bod yn feddal, yn stwnshlyd ac yn felys iawn.

Noddwyd ‘Bwytwch y Llysiau i’w Llethu’ yn hael gan y cwmnïau hyn - ewch i chwilio am eu llysiau a'u llethu.

Mae elusen Guy's a St Thomas yn cefnogi gwerthusiad o effaith yr ymgyrch a'r gweithgaredd lleol cysylltiedig yn ne Llundain

YMUNWCH YN Y FRWYDR

Ymunwch gyda ni ar wefanau cymdeithasol wrth inni lethu'r llysiau.