Brocoli

Best way to defeat them:
Eu stemio neu eu berwi am 3 munud ac yna'u ffrio mewn mymryn o fenyn neu olew am 2-5 munud arall.

Veg Power and ITV teamed up to get our kids eating more veg. Our alliance was joined by organisations and individuals all over the UK who generously donated their time, resources and funds as well as thousands joining in online and in their schools and communities. Here is what we achieved…

Download the Report

Noddwyd ‘Bwytwch y Llysiau i’w Llethu’ yn hael gan y cwmnïau hyn - ewch i chwilio am eu llysiau a'u llethu.

Mae elusen Guy's a St Thomas yn cefnogi gwerthusiad o effaith yr ymgyrch a'r gweithgaredd lleol cysylltiedig yn ne Llundain

YMUNWCH YN Y FRWYDR

Ymunwch gyda ni ar wefanau cymdeithasol wrth inni lethu'r llysiau.