Join The Veg Power Fight

Busnesau

Mae Veg Power yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau mawr a bach. Rydym yn dibynnu'n llwyr ar eich cyfraniadau ariannol a'ch cefnogaeth. Mae busnesau gwasanaeth yn rhoi eu sgiliau inni ar sail pro-bono, mae’r cyfryngau yn rhoi llais i'n neges, ac mae archfarchnadoedd yn ein helpu wrth i bobl brynu. Mae angen eich help a'ch cymorth ariannol arnom ac yn gyfnewid am hynny, byddwn yn ceisio sianelu'ch arian yn uniongyrchol i'r prosiectau sydd agosaf at eich cartref. Credwn y dylai gwneud daioni fod yn dda i fusnes hefyd. Cysylltwch â ni...