Join The Veg Power Fight

Ysgolion

Helo, mae gennym ni rai pethau'n barod i'ch helpu i sicrhau fod eich plant yn dod i hoffi llysiau. Gyda'n partner ITV rydym wedi dosbarthu 300,000 o becynnau gwobrwyo CA2 a siart sticeri i ysgolion ledled y DU. Mae gennym ambell un ar ôl felly cysylltwch drwy'r ffurflen gyswllt gan roi eich lleoliad a'r nifer o ddisgyblion CA2 sydd gennych. Fel arall, gallwch lawrlwytho ac argraffu eich Siart Gwobrwyo eich hun a phosteri o adran ‘lawrlwythiadau’ y wefan hon. Nid oes gennym gynlluniau gwersi nac adnoddau athrawon eraill yn anffodus.

Gwirfoddolwyr

Gwirfoddolwyr yw’r allwedd i waith cymunedol gwych. Os oes gennych sgiliau dylunio, cyfryngau a chyfathrebu, rydym angen eich help, felly cysylltwch â ni. Os ydych yn bwriadu gwirfoddoli yn eich cymuned, awgrymwn eich bod yn cysylltu â'r cyfeillion gorau sydd gennym yn y Dinasoedd Llysiau, gan eu bod yn cydlynu gweithgareddau llysiau ledled y wlad.

Cogyddion & Ysgrifenwyr am Fwyd

Rhan hanfodol o'n cenhadaeth yw ysbrydoli pobl i wneud prydau bwyd fforddiadwy, hygyrch a blasus. Rydyn ni'n hoff iawn o'r cogyddion anhygoel sy'n ein cefnogi ni ond mae angen mwy. Allech chi rannu rhai o'ch ryseitiau gwych a'ch awgrymiadau gorau i helpu? Mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cymunedau

Rydym yn ceisio cefnogi awdurdodau lleol, prosiectau cymunedol ac yn enwedig clybiau coginio plant – nid yw bob amser yn hawdd gydag adnoddau cyfyngedig. Mae gennym bosteri a siartiau gwobrwyo gwych y gallwch eu lawrlwytho a'u hargraffu am ddim, ac mae gennym fersiynau o ansawdd uchel y gallwch eu prynu am bris cost.

Os ydych yn cynnal digwyddiadau gyda'n hoff fformiwla: PLANT + LLYSIAU = HWYL, yna cysylltwch â ni, gan fod eich gwaith o'r pwys mwyaf i ni.

Os ydych yn trefnu digwyddiadau lleol mae'n ddrwg gennym, ond nid oes gennym yr adnoddau i'w mynychu hwy ond anfonwch neges drydar atom @VegPower a byddwn yn siwr o geisio ei aildrydar i gynulleidfa ehangach.

Teuluoedd

Chi yw'r rheng flaen a nod popeth rydyn ni'n ei wneud yw ceisio helpu rhieni a gofalwyr i annog eu plant i fwyta mwy o lysiau. Ewch at ein hadran lawrlwytho ar gyfer posteri a siartiau gwobrwyo y gallwch eu hargraffu gartref. Yn fuan byddwn yn cael adran ryseitiau a blog yn llawn cynghorion ar gyfer teuluoedd, felly dewch yn ôl cyn bo hir a chadwch lygad ar ein sianeli cymdeithasol. Yn bwysicaf oll, nid oes dim sy'n ysbrydoli plant yn fwy na phlant eraill - felly pan fydd eich plant yn llethu'r llysiau, rhannwch luniau, fideos neu unrhyw newyddion da gyda'r gweddill ohonom drwy ddefnyddio'r hashtag #LlethuLlysiau .

Busnesau

Mae Veg Power yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau mawr a bach. Rydym yn dibynnu'n llwyr ar eich cyfraniadau ariannol a'ch cefnogaeth. Mae busnesau gwasanaeth yn rhoi eu sgiliau inni ar sail pro-bono, mae’r cyfryngau yn rhoi llais i'n neges, ac mae archfarchnadoedd yn ein helpu wrth i bobl brynu. Mae angen eich help a'ch cymorth ariannol arnom ac yn gyfnewid am hynny, byddwn yn ceisio sianelu'ch arian yn uniongyrchol i'r prosiectau sydd agosaf at eich cartref. Credwn y dylai gwneud daioni fod yn dda i fusnes hefyd. Cysylltwch â ni...