Social Media Messages

Spread the word

We have ready made social media messages (below), plus some pictures you can share.

Simply download, or copy and paste and get sharing!

Twitter

Remember to tag all relevant parties in to your tweets:

LONDON Advertising @LONDONAdAgency

Michael Moszynski @LONDONadman

Bartle Bogle Hegarty @bbhlondon

ifour creative agency @ifourdesign

Twitter – all with poster ad image attached, don’t forget the veg emojis!

UK’s annual veg advertising budget takes the peas. We’re helping to unveil the #VegPower winning poster, supporting #PeasPlease in calling for a #VegAdFund for dedicated marketing and advertising to promote veg

#PeasPlease kales for new #VegAdFund to address lack of veg advertising. Join us in unveiling the winning #VegPower poster, help us to promote veg and improve our veg consumption. Please RT and share.

The current annual UK veg advertising budget is sprout-rageously low. We’re unveiling the winning #VegPower poster ad to help promote veg. #PeasPlease

#PeasPlease is spilling the beans on woefully inadequate UK advertising budget for veg. We’re helping to unveil the winning #VegPower poster ad and calling for a dedicated #VegAdFund – please RT and share.

Welsh language tweets

Mae cyllideb hysbysebu llysiau blynyddol y DU yn cymryd y pys. Rydyn ni’n helpu i ddatgelu poster buddugol #NerthLlysiau #VegPower, gan gefnogi #PeasPlease wrth alw am #VegAdFund ar gyfer marchnata a hysbysebu pwrpasol i hybu llysiau

Mae #PeasPlease yn galw am #VegAdFund newydd i fynd i’r afael â diffyg hysbysebu llysiau. Ymunwch â ni i ddatgelu’r poster #NerthLlysiau #VegPower buddugol, ein helpu i hybu llysiau a gwella faint o lysiau rydyn ni’n eu bwyta. Ail-drydarwch a rhannwch!

Mae cyllideb flynyddol gyfredol y DU ar gyfer hysbysebu llysiau yn gwarthus. Rydyn ni’n datgelu’r poster #NerthLlysiau #VegPower buddugol i helpu i hybu llysiau. #PeasPlease

Mae #PeasPlease yn codi ymwybyddiaeth ar gyllideb hysbysebu druenus o annigonol y DU ar gyfer llysiau. Rydyn ni’n helpu i ddatgelu’r poster #NerthLlysiau #VegPower buddugol ac yn galw am #VegAdFund pwrpasol – ail-drydarwch a rhannwch!

Facebook post

Healthy January stops here as the UK annual fruit and veg marketing budget runs out. 

£296.6 million gets spent on confectionary, snacks, fruit, veg and soft drink marketing in the UK each year.  But when was the last time you saw a humble carrot ad? That’s because only 5% of that total is allocated to fruit and veg which means by the 19th January the total commercial marketing spend for fruit and veg could be used up. 

To highlight the gap in marketing budgets, renowned food campaigner Hugh Fearnley-Whittingstall has joined forces with the #PeasPlease initiative to get a new Veg Ad Fund off the ground to tempt us into eating our veg. 

While restricting junk food advertising is critically important in tackling the nation’s unhealthy eating habits, the shortage of commercial vegetable advertising and its potential influence on our healthy food choices urgently needs addressing. A dedicated #VegAdFund, made up of contributions from the Government, retailers and producers would enable vegetables to receive marketing investment that will see veg advertised compete with branded chocolates, fast food outlets and soft-drinks.

The #PeasPlease initiative is marking the launch of the campaign for a dedicated #VegAdFund by announcing the winner of its vegetable ad competition organised last year.  The competition, which asked design agencies and students to design a veg ad for children and young people, received over 60 entries.  The winner, designed by agency ifour was chosen by children from Wales, Scotland and England, advertising legend Sir John Hegarty, from Bartle Bogle Hegarty and Michael Moszynksi from LONDON Advertising. 

If you spot the new superhero in town, fueled by #VegPower, do post a pic and share with us!

Welsh version of Facebook post

Mae £296.6 miliwn yn cael ei wario ar farchnata melysion, byrbrydau, ffrwythau, llysiau a diodydd meddal yn y DU bob blwyddyn.  Ond pryd oedd y tro diwethaf i chi weld am hysbyseb am y foronen gyffredin? Y ffaith mai dim ond 5% o'r cyfanswm hwnnw sy’n cael ei ddyrannu i ffrwythau a llysiau sydd i’w gyfrif am hyn.

Mae’r ymgyrchydd bwyd enwog Hugh Fearnley-Whittingstall wedi ymuno â menter #PysPlîs, a arweinir gan Fwyd Caerdydd yng Nghymru. Nod yr ymgyrch yw creu cronfa newydd ar gyfer hysbysebu llysiau er mwyn ein hannog i fwyta ein llysiau.

Mae menter #PysPlîs yn dathlu lansiad yr ymgyrch i greu cronfa benodedig ar gyfer hysbysebu llysiau drwy gyhoeddi enillydd ei chystadleuaeth hysbysebu llysiau a lansiwyd y llynedd.   Cafwyd dros 60 o geisiadau ar gyfer cystadleuaeth oedd yn gwahodd asiantaethau dylunio a myfyrwyr i ddylunio hysbyseb llysiau sy’n targedu plant a phobl ifanc.  Dewiswyd yr enillydd gan banel o blant o Gymru, Lloegr a'r Alban, ochr yn ochr ag un o hoelion wyth y byd hysbysebu, Syr John Hegarty, o Bartle Bogle Hegarty, a Michael Moszynksi o LONDON Advertising. 

Os ydych chi’n dod o hyd i’n poster, cofiwch cymryd ffoto a rhannu’r llun gyda ni!

Downloads

Social Media Messages